Haber

Organ nakillerinde canlı vericinin haklarına “özel koruyucu”

Canlı vericiden organ nakli yapılan tüm merkezlerde, standartları Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir işçi “canlı verici haklarının koruyucusu” olarak görevlendirilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Organ Nakli Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre organ nakli hizmetlerinin organizasyonunda, organ nakli merkezleri ve organ kaynak merkezlerinin kurulmasında, hizmet ve çalışma standartlarının belirlenmesinde, bunların açılmasında, eğitiminde, denetlenmesinde, kapatılmasında ve organla ilgili diğer tüm faaliyetlerinde izlenecek yöntem ve esaslar nakil ve bağış yeniden organize edildi. .

Bu kapsamda oluşturulacak komiteler, misyon kapsamında organ nakillerinde danışmanlık verecek ve ulusal stratejilerin belirlenmesinde görev alacak.

İllerdeki Organ Nakli Değerleme Etik Kurulu, canlı donörlerden yapılan organ nakillerinin etik uygunluğunu denetleyecektir.

Organ kaçakçılığından şüphelenilmesi halinde kurula başvurma şartı getirilebilir.

Türkiye’nin riskli bölgelerinden gelen, canlı vericili organ nakli hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve sağlık turizmi kapsamında organ ticareti veya organ kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen kişiler için Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu’na başvuru yapılabilecek. .

Bu kişiler, Türkiye’deki organ nakli hizmetlerini kullanımlarını sonlandırabileceklerdir.

Riskli alanlar ve alınacak önlemler Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu’nun önerisi ile Bakanlık tarafından belirlenir.

Canlı verici hakları koruyucusu atanacak

Canlı verici nakli yapılan tüm merkezlerde, standartları Sağlık Bakanlığınca belirlenen bir işçi “canlı verici haklarının koruyucusu” olarak görevlendirilecek. Bu çalışan, canlı verici adaylarının tıbbi ve etik haklarını koruma ve savunma görevini üstlenecektir.

Canlı verici haklarının koruyucusu, işlerinde bağımsız olacak ve Bakanlığa karşı sorumlu olacaktır. Bu çalışanın göreve geliş ve gidişi ancak Bakanlığın onayı ile mümkün olacaktır.

Organ nakli merkezleri, canlı verici haklarının koruyucusuna iş ve işlemlerinde yardımcı olmak zorunda olup, işlemlerin aksamasına neden olan merkezlerin faaliyet iznine ilişkin bilim kurulu kararına göre işlem yürütülebilecektir. faaliyetleri karmaşıklaştıran tutumları.

Organ dağıtımında adalet Ulusal Uyum Sistemi ile sağlanacaktır.

Bağışlanan kadavra organlarının dağıtımında mevcut sistemin geliştirilmesi ve kurumsallaşması için Ulusal Organ Nakli ve Bağışı Uyum Sistemi Uygulama Rehberi tanımlanmıştır. Bu kılavuzda beyin ölümünden organ nakline kadar tüm süreçler tanımlanacak ve sistemdeki tüm unsurların görev ve sorumlulukları burada düzenlenecektir.

Organ nakli hizmetleri alanında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında gerekli uyumun sağlanması, çalışmaların etkinliğinin ve ölülerden bağışlanan organ sayısının artırılması ve adaletin sağlanması amacıyla Ulusal Uyumlaştırma Sistemi kurulacaktır. bilimsel kurallara ve tıp etiği anlayışına uygun olarak organ dağıtımı.

Kurulacak organ nakil merkezleri için bir kalite yönetim sistemi tanımlanacak ve merkezlerde yapılan iş ve süreçlerde bir standart sağlanacaktır.

Konuyla ilgili cerrahi eğitim Sağlık Bakanlığı’nın onayı ve bilgisi olmadan mümkün olmayacak ve eğitim standartları Bakanlıkça belirlenecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nakliyat
Başa dön tuşu